Nieuwe hockeyspelregels 2009/2010

www.veteranenhockey.nl

MAILADRES; info@veteranenhockey.nl

Voor een verhelderend filmpje van de nieuwe regels; Op rechter plaatje aanklikken:

Uitvoering van straffen

13.1 Plaats van de vrije slag:

a een vrije slag wordt genomen nabij de plaats waar de overtreding gebeurde 'Nabij' betekent binnen speelafstand van de plaats van de overtreding en zonder daar een aanzienlijk voordeel uit te verkrijgen. De plaats waar een vrije slag moet worden genomen moet wat strenger worden beoordeeld binnen het 23-metergebied, met name wanneer de overtreding dicht bij de cirkel gebeurt.

b een vrije slag voor de aanvallende partij binnen 5 meter van de cirkel, moet zo dicht mogelijk bij de plek van de overtreding worden genomen, op minimaal 5 meter van de cirkel

c een vrije slag voor de verdediging buiten de cirkel maar binnen 15 meter van de achterlijn, mag evenwijdig aan de zijlijn worden verplaatst tot ten hoogste 15 meter van de achterlijn, recht tegenover de plaats van de overtreding

d een vrije slag voor de verdediging binnen de cirkel mag worden genomen op een willekeurig punt in die cirkel of evenwijdig aan de zijlijn tot buiten de cirkel worden verplaatst tot ten hoogste 15 meter van de achterlijn, recht tegenover de plaats van de overtreding.

13.2 Bepalingen voor het nemen van een vrije slag, gelden ook voor een beginslag en voor hervatting van het spel nadat de bal buiten het veld is geweest:

a de bal moet stil liggen

b spelers van de tegenpartij moeten op ten minste 5 meter afstand van de bal zijn Indien een tegenstander binnen 5 meter afstand van de bal is, mag hij het nemen van de vrije slag niet be´nvloeden en de bal niet spelen of pogen te spelen. Als deze tegenstander het spel niet be´nvloedt, behoeft het nemen van de vrije slag niet te worden opgehouden.

c. bij een vrije slag voor het aanvallende team binnen het 23-metergebied moeten alle spelers, behalve de speler die de vrije slag neemt, op ten minste 5 meter afstand van de bal zijn.

d de bal moet worden gepusht of geslagen

e de bal mag uit een vrije slag niet opzettelijk omhoog worden gespeeld

f indien de speler die de vrije slag neemt, ook de volgende speler is die de bal raakt, moeten het nemen van de vrije slag en het verder spelen van de bal, twee verschillende acties zijn

g de bal moet na het nemen van de vrije slag minimaal 1 meter worden verplaatst voor een medespeler de bal mag spelen Indien de speler die de vrije slag neemt, de bal zelf verder speelt, hoeft de bal tussen die twee acties niet 1 meter te worden verplaatst

h een vrije slag voor het aanvallende team binnen het 23-metergebied mag niet in de cirkel worden gespeeld, voordat de bal minimaal 5 meter is verplaatst of is geraakt door een andere speler van ÚÚn van beide teams